+ เพิ่มคำบรรยาย

"The Simpsons" S07E19 (A Fish Called Selma) ฟินแลนด์ subtitles srtThe Simpsons A Fish Called Selma (1996)
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ปลดปล่อย: S07E19 - A Fish Called Selma.srt (21.59 kB)
ภาษา: ฟินแลนด์
อัพโหลด: Anonymous
วันที่: 2012-02-04 11:09:39
ดาวน์โหลดแล้ว: 0
: 25
: .srt
ระดับคะแนน: 0 / 10 (0 vote)
แบ่งปันสิ่งนี้:
รายงานข้อบกพร่อง
รายละเอียดภาพยนต์

ประเภท:
Animation, Comedy

ภาษา:
English


        

รายงานผลเสีย

ปิด

Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 0/10 for "The Simpsons" S07E19 (A Fish Called Selma) ฟินแลนด์ subtitles srt. These subtitles in ฟินแลนด์ language may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file - S07E19 - A Fish Called Selma.srt (21.59 kB), which is actually what adds the translation to your video.

We encourage you to leave comments regarding the ฟินแลนด์ subtitles The Simpsons: is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

These subtitles were uploaded by the user Anonymous on 2012-02-04 11:09:39.

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


Latest TV Shows
Popular Series
ปิด